bticino
bticino

ผลิตภัณฑ์

บิทิเน็ต

บิทิเน็ต

บิทิเน็ต คือระบบเคเบิลเพื่อการรับส่งข้อมูลและโทรศัพท์ โดยเฉพาะในธุรกิจบริการขนาดเล็กและธุรกิจแบบโฮม ออฟฟิศ บิทิเน็ตผสานคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยการติดตั้งที่แสนง่าย เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับอุปกรณ์ในชุดลิฟวิง ไลท์ เมจิก แอ๊ดว้านซ์ และอินเตอร์ลิงค์ ชั้นและแผงอุปกรณ์เชื่อมต่อกับสายพร้อมใช้งาน ซึ่งรับรองคุณภาพโดย SGS ในประเภท 5E และ 6 รองรับระบบกระแสไฟต่ำ ถ้าเป็นระบบอินเตอร์ลิงค์ สามารถเดินท่อร้อยสายส่งข้อมูลและสัญญาณโทรศัพท์ไปตามเสา ผนัง เพดานและพื้น ส่วนอุปกรณ์ในชุดลิฟวิง ไลท์ และเมจิก แอ๊ดว้านซ์ ซึ่งใช้สำหรับเป็นตัวเชื่อมและควบคุมพลังงานกับสัญญาณนั้น สามารถติดตั้งแบบลอยตัว แบบฝัง และรวมอยู่ในระบบอินเตอร์ลิงค์ได้