bticino
bticino

ผลิตภัณฑ์

ระบบบริหารความสะดวกสบาย

ระบบบริหารความสะดวกสบาย

ระบบบ้านอัจฉริยะ มายโฮม ทำให้ชีวิตประจำวันกลายเป็นเรื่องง่ายไร้กังวล ระบบให้แสงสว่างจะจัดแสงตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ เพื่อให้แต่ละห้องมีบรรยากาศแตกต่างกันตามความต้องการใช้งาน และด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวระบบอัตโนมัติจะทำให้คุณสามารถเปิดหรือปิดไฟได้พร้อมๆ กับการเปิดหรือปิดม่าน ม่านม้วน หรือมูลี่ที่เป็นไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิคำนวณตำแหน่งที่ตั้งของแต่ละห้องในบ้าน ซึ่งต้องการความเย็นหรือความชื้นไม่เท่ากัน เพื่อควบคุมให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด ระบบเซ็ทติ้งช่วยตั้งเวลาทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ให้พร้อมทันทีที่คุณตื่นนอนหรือกลับจากที่ทำงาน ขณะเดียวกับที่ระบบเสียงจะสร้างบรรยากาศแห่งเสียงเพลงกระจายไปทั่วบ้าน โดยปรับความดังในแต่ละห้องได้ตามความต้องการ รวมถึงเป็นช่องทางสื่อสารของสมาชิกในครอบครัวให้ส่งเสียงถึงกัน หรือฟังเสียงของลูกน้อยได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดในบ้าน ด้วยการทำงานอัตโนมัติเพียงปลายนิ้วสัมผัสที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ