bticino
bticino

ผลิตภัณฑ์

สปริ้นท์

สปริ้นท์

วิธีง่ายๆ ที่จะแก้ปัญหาของระบบวิดีโอ สำหรับประตูทางเข้าที่ใช้ร่วมระหว่าง 1 หรือ 2 ครอบครัว ใช้ระบบเคเบิลเกลียวคู่ (Twisted Pair) แทนที่จะเป็นเคเบิลสองทาง (Coaxial Cables) ติดตั้งและขยายเพิ่มเติมได้โดยระบบอนาลอค