bticino
bticino

ผลิตภัณฑ์

ชุดอินเตอร์คอมภาพและเสียง

ชุดอินเตอร์คอมภาพและเสียง

ชุดภาพและเสียงแบบ 2 สาย ทำให้การติดตั้งระบบอินเตอร์คอมภาพหรือเสียงเป็นไปได้อย่างง่ายดายที่สุด ส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดยกเว้นเคเบิ้ล อยู่ในกล่องเดียวกัน เน้นความปลอดภัยและสามารถติดตั้งง่ายด้วยตัวเอง

สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งภายนอก ออกแบบโดยเน้นความสวยงามทนทานต่อฝนและฝุ่นละออง ติดตั้งง่ายแทนที่กระดิ่งไฟฟ้าได้ทันที โดยใช้สายไฟธรรมดาเพียง 2 สาย สามารถต่อพ่วงได้หลายจุด พร้อมสวิตช์ควบคุมที่ใช้เชื่อมต่อกับกระดิ่ง เปิด-ปิดประตูไฟฟ้า หรือแสงสว่างทางเข้า เพิ่มความปลอดภัยด้วยไฟกระแสตรง 24 โวลท์ ชุดสัญญาณภาพ มีจอภาพวิดีโอขนาด 4 นิ้ว ซึ่งจับภาพได้ชัดแม้ในเวลาที่มีแสงน้อย