bticino
bticino

ผลิตภัณฑ์

เมจิก แอ๊ดว้านซ์

เมจิก แอ๊ดว้านซ์

บิทิชีโนออกแบบรุ่นเมจิก แอ๊ดว้านซ์โดยยึดหลักแห่งคุณภาพ ความสะดวกสบายและความปลอดภัย สวยงามด้วยรูปทรงโค้งมน กลมกลืนเข้ากับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ หน้าสัมผัสสวิตช์ผลิตจากนิคเกิลผสมเงิน ทำให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 16AX ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจากโพลีคาร์บอเนตทนความร้อนสูง นอกจากนี้ยังมีระบบม่านนิรภัย Inter-Lock ที่ป้องกันไม่ให้เสียบวัสดุอื่นใดนอกจากขาปลั๊กเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับลูกน้อย สวิตช์รุ่นเมจิก แอ๊ดว้านซ์ ผลิตตามมาตรฐาน IEC60669-1 (มอก. 824-2531) และเต้ารับผลิตตามมาตรฐาน IEC60884-1 โดยได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน IMQ (Italian Marks of Quality)