bticino
bticino

ผลิตภัณฑ์

ไลท์

ไลท์

สินค้าชุดนี้ผ่านการสร้างสรรค์หลังค้นคว้ารูปแบบอย่างละเอียดและยาวนาน แสดงให้เห็นถึงความสวยงามในแนวใหม่ เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ดีเท่ากับการใช้งาน เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผลิตภัณฑ์กับที่พักอาศัย ทั้งด้านสีสัน รูปทรง และหน้าที่ใช้สอยที่รวมตัวกันในดีไซน์ ปุ่มสวิตช์สีขาว ฝาครอบที่มีสีสัน และเนื้อวัสดุเบาบางที่กลมกลืนไปกับตัวบ้าน ดูเป็นศิลปะที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ชวนมองเสมอ